www.sportpodbilouvezi.cz
Sport pod bílou věží - autor webu:
Tomáš Rademacher
Telefon: +420 602 168 9101
Web: www.sportpodbilouvezi.cz

Sport pod Bílou věží na Facebooku Navštivte Sport pod Bílou věží na Google+ Navštivte Sport pod Bílou věží na YouTube

Novinky

Zpátky pod Lízátky. Nová kniha Michala Petráka. V minulých dnech vyšla kniha kolegy Michala Petráka, mapující minulost i současnost fotbalového stadionu v Hradci Králové. Nejnovější fotografie v knize byly pořízeny opravdu jen před několika málo dny.

Publikace ČERNOBÍLÁ HISTORIE 110 LET FC HRADEC KRÁLOVÉ

Společnými silami Michala Petráka, Jiřího Rádla a Tomáše Rademachera vyjde v příštích dnech bohatě ilustrovaná publikace, mapující 110 let historie královéhradeckého fotbalu.

Sport pod Bílou věží v Hradeckém deníkuMiluje sportovní historii a je hrdý Hradečák. Připomíná staré časy | Hradecký deník | 8.5.2014

Jedinečná možnost získat přímo od autora knihu HISTORIE HOKEJE V HRADCI KRÁLOVÉ

Publikace „Historie ledního hokeje, aneb led byl poněkud měkký" je koncipována jako kronika, seznámí čtenáře s počátky ledního hokeje v Hradci Králové a provede ho všemi  sezónami od roku 1930 do roku 2008.

Úvod » Sportoviště » Ve druhé pětiletce vybudujeme sportovní stadion

Ve druhé pětiletce vybudujeme sportovní stadion

První návrhy na vybudování sportovního areálu v Malšovicích z roku 1956

Kdyby vás někdo při dnešním Svátku práce zastavil na Gottwaldově náměstí a řekl vám, že První máj posledního roku naší druhé pětiletky budeme společně oslavovat místo na tradičním Gottwaldově náměstí na louce mezi malšovickou a novohrádeckou silnicí, jistě byste se usmáli, a považovali to za žert, ale to není fantasie, nýbrž opravdová skutečnost. Nepředbíhejme však!

Tělovýchova a sport nám vychovává zdatné a zdravé jedince, kteří vytvářejí silný národní celek respektovaný nejen u nás, ale i v mezinárodních vztazích. Tělovýchova a sport sbližuje národy a na místo nepřátelství nastupuje zdravá a přátelská rivalita. Zásady vytčené vládním prohlášením o pěstování masové tělovýchovy a sportu nám dnes umožňují snazší dosažení vytčeného cíle, k němuž je nutno vybudovat vyhovující podmínky a prostředí, tj. také dokonale vybavená sportovní a tělovýchovná zařízení, která dosud krajské město nemá. V tomto směru nastala dnes v Hradci Králové kritická situace.

Rostoucí bytová výstavba současně zrušila sportovní hřiště Dynama v Orlické kotlině, tenisové dvorce u Jiráskových sadů, kde bude letos dokončena stavba zimního stadionu a v nejkratší době bude nutno zastavět obytnými domy i nynější fotbalové hřiště Spartaku ZVU u nemocnice i s tenisovými dvorci. Toto, dnes jediné fotbalové hřiště ve vnitřním městě je při zátopách již po padesát let zaplavováno a vynakládalo se veliké úsilí na jeho udržení v použivatelném stavu. Nelze také přehlédnout skutečnost, že dnes hřiště nevyhovuje podmínkám pro naši nejvyšší soutěž a že diváci nemají ze hry dostatečný požitek pro špatnou viditelnost a stísněnost. Při zápasech přeboru republiky musí pracující zaujímat místa s dobrou viditelností již několik hodin před zápasem! A to jistě není právě nejpříjemnější! Bylo by velkou národohospodářskou škodou, aby byly další finanční částky vynakládány na různá provisoria, a nikoliv na definitivní sportoviště.

Dnešní Hradec Králové o 65.000 obyvatelích potřebuje naléhavě vybudování sportovišť předpokládaných územních plánem. Dnes máme v Hradci Králové jen hřiště Spartaku ZVU na nábřeží s tělocvičnou, atletickou drahou, hřištěm pro košíkovou a odbíjenou a tenisovými dvorci. Je to jediný lehkoatletický stánek krajského města. Avšak v poslední době se hodně mluví o tom, že tento lehkoatletický stadion bude přebudován na fotbalové hřiště. Opět provizorium, protože toto „řešení" není v souladu s územím plánem krajského města a vyžádalo by dalších finančních částek nehledě k tomu, že by byla citelně poškozena lehká atletika, která má v Hradci Králové také svou tradici. Dnes nemůžeme přihlížet tomu, aby jeden sport byl preferován proti druhému. U tohoto stadionu se však projevily i prostorové nesnáze v zařízení při loňské krajské spartakiádě. Všechny tyto okolnosti vyvolávají nutnost urychleného vybudování ústředního stadionu, vyhovujícího objemem, vybavením a zařízením pro všechny druhy sportu. Krajské město nemá ani vhodně vybavené koupaliště a dostatečný počet rekreačních ploch. Současně tedy mizí dvě hlavní hřiště pro kopanou a téměř všechny tenisové dvorce v Hradci Králové. Krajské město je tělovýchovným centrem celého kraje, a proto je třeba vybudovat tělovýchovné jádro, které musí být vybaveno zařízením pro přiměřený počet diváků. U vědomí této situace a se zřetelem na dohledný vývoj města se 100.00 obyvateli, přikročí krajský národní výbor v Hradci Králové k řešení celkového problému a vypsal před dvěma lety užší soutěž na vypracování ideového návrhu tělovýchovného a rekreačního střediska.

Jako vítězný vyšel návrh pražských autorů Ing. Arch. V. Syrovátky a Ing. Arch. F. Šamana, který bude sloužit za ideový podklad definitního řešení. Nové tělovýchovné a rekreační středisko bude umístěno na levém břehu Orlice do prostoru ohraničeného zhruba povodňovou hrází „U Mlýnka", zástavbou obce Malšovice a přes spojovací silnici Hradec Králové - Malšovice až ke státní silnici vedoucí na Nový Hradec Králové. Celková plocha střediska sportovních a rekreačních zařízení včetně vodních ploch bude činit asi 100 hektarů. Celková výstavba bude rozdělena do čtyř okrsků, které budou vybudovány v letech 1958 - 1961. V prvém okrsku bude fotbalový stadion pro 30.000 diváků, který bude mít všechna místa k sezení, šestiproudovou běžeckou dráhu dlouhou 400 metrů, osmiproudovou rovinku pro sprinty, dráhu pro steeple-chase s vodním příkopem dlouhou 3 km a další lehkoatletické disciplíny. Dále zde budou dvě velké tribuny. V západní tribuně je umístěno hygienické zařízení, samostatné treningové místnosti pro zápasníky, rohovníky, stolní tenisty, judisty, šermíře, těžké a lehké atletiky a pěkný kuželník. Ve východní tribuně budou jen hygienická a sociální zařízení. Dále bude v I. Okrsku vybudována velká moderní tělocvična, kde se budou hrát v zimních měsících zápasy v košíkové a která bude sloužit jako výcvikové a gymnastické středisko. O velikost nám nejlépe řekne cifra.. pro 2000 diváků! A to už je co říci! V I. Okrsku také bude závodní plavecké středisko se skokanskou věží, hřiště pro rugby, košíkovou s hledištěm pro 1000 diváků, hřiště pro odbíjenou, které bude mít gumoasfaltovou dlažbu a nástupová komunikace s hlavní vstupní bránou. Také zde bude dětský koutek se sadovou úpravou. Ve II. Okrsku bude sektorové hřiště pro kopanou pro 1500 sedících a 3000 stojících diváků, dvanáct tenisových dvorců s tribunami pro 3000 diváků. Do výstavby III. Okrsku je pojata ústřední budova šaten, hřiště pro házenou o 11 hráčích, hřiště pro pozemní hokej a stadiónek pro českou házenou s gumoasfaltovým povrchem. Na západním ochozu bude hlediště pro 2500 diváků. Dále zde budou umístěna dvě hřiště pro košíkovou, tři gorodková hřiště, hřiště pro kolovou a devět hřišť pro odbíjenou Z toho budou čtyři s gumoasfaltovou dlažbou. Také zde bude vybudováno koupaliště s kompletním zařízením, loděnice pro veslařský sport a bude dobudováno stávající hřiště v Malšovicích. V posledním - čtvrtém okrsku bude louka pro konání masových akcí a soustředění pro 50.000 osob s hygienickým zařízením pro 15.000 osob, která bude bohatě obklopena zelení. Zde se budou konat lidové slavnosti, estrády, koncerty a manifestace. Tento objekt bude v prostoru od malšovické silnice k novohradecké silnici. Pro návštěvníky s vlastními dopravními prostředky bude u novohradecké silnice vybudována autoopravna jako pohotovostní služba parkujícím vozidlům. V nejbližší době budou vystavena tabla a model celého sportovního komplexu. Aby veřejnost zhlédla celkový rozsah výstavby, která bude velkým přínosem ve výstavbě krajského města.

Výstavba celého tělovýchovného komplexu byla schválena na zasedání výboru KVTVS (Krajského výboru tělesné výchovy a sportu - pozn. red.) v Hradci Králové dne 24. dubna 1956, kde byl dán rovněž souhlas, aby výstavba l. okrsku byla zahájena ještě letos! Výstavba nového stadionu však souvisí s dokončením zimního stadionu u Jiráskových sadů, proto urychlené dokončení zimního stadionu se musí stát záležitosti všech občanů krajského města. Je nutné, aby hned počátkem příštího roku se pracovalo na sportovním stadionu, aby veřejnost mohla sledovat zápasy podzimního kola přeboru republiky v kopané již na novém stadionu a nikoliv na provisorním hřišti. Ještě letos nastoupí na staveniště okrsku těžká rypadla a další zemní stroje, které provedou všechny zemní práce včetně odvodněni celého prostoru, aby tento velký komplex budovaný v akci „Zvelebování měst a obcí" byl urychleně dobudován.

Rada MěNV v Hradci Králové ve snaze podpořit urychleně dokončení zimního stadionu a zahájit včas výstavbu sportovního stadionu se usnesla na vyhlášení akce „Cihla na sportovní stadiony"' a KVTVS v Hradci Králové tuto akci schválil pro oblast tělovýchovného hnutí celého hradeckého kraje. Již dnes, při májových oslavách v Hradci Králové. bude zahájen i prodej „cihel" ve formě vkusné nálepky za 1 Kčs a výtěžek z této akce bude věnován na sportovní stadiony. Tyto „cihly" se budou prodávat při všech veřejných akcích v krajském městě a při tělovýchovných akcích v celém kraji. Hradeckým sportovcům se tedy dostane po zimním stadionu i sportovního stadionu, které jim připraví podmínky pro úspěšnou činnost a representaci krajského města i celého Hradeckého kraje.

KAREL JOSEFOVSKÝ, Pochodeň, 1.5.1956

Tento článek jsem pro Vás přepsal doslovně, včetně dobových politických klišé, s řadou i úsměvných informací a především kvůli přehledu, co se z těchto vizí podařilo v místech současného Všesportovního stadionu v Malšovicích realizovat.

Fotbalový stadion tu máme, plavecký rovněž, chybí hala pro 2.000 diváků (ta by se nejen Hradeckým Lvicím hodila), kurty pro gorodky (škoda...) a řada dalších objektů zůstala jen na papíře. Připojujeme ještě dva obrázky, studie od arch. Syrovátky a Šamana. Berte to, prosím, jako příspěvek k diskuzím o budoucnosti i současnosti sportovišť v Hradci Králové.

(TR) 15.3.2014

Web podporují
BRUNOTTI značkové módní a sportovní oblečení pro léto i zimu KOMPLEXNÍ FINANČNÍ SLUŽBY Hradec Králové Fotbal magazín